Minnesgåvor

Att lämna en gåva till en fond är ett värdigt och uppskattat sätt att hedra minnet av en avliden person. Det finns olika möjligheter att ge en minnesgåva. Via FRII:s hemsida hittar du en förteckning över fonder som innehar 90-konton. Innehavet av ett sk 90-konto är en viktig garanti för att den valda fonden använder din gåva till de ändamål som anges.

Nedan finner ni en lista på vanligt förekommande minnesfonder. De allra flesta har 90-konot. Ni finner även info gällande några lokala föreningar alla dessa har inte 90-konto.

Minnesfonder

Här kan du direkt via vår hemsida lämna en minnesgåva 

Ge en minnesgåva >>