Covid-19

Fr.o.m 1/6 gäller nya restriktioner.

Gällande begravningar
Begravningar (oavsett ordning och religion) kan det inomhus vara 50 deltagare sittande på anvisade platser, lokalens storlek och direktiven från de olika pastoraten är fortsatt avgörande och det är inte tillåtet att ta in fler gäster än vad som lokalen är godkänd för.
Avståndsregeln på minst 1,5 m råder fortfarande!
På en utomhusbegravning kan man vara 100 deltagande utan anvisade platser!

Gällande minnesstunder
Minnesstunder är fortsatt en privat angelägenhet och således max 8 personer, det gäller även i lokaler som används för kommersiellt bruk. Detta gäller i grundtanken även om man har minnesstunden i hemmet eller utomhus! Är det på en restaurang så är det max 4 vid varje bord. Är man fler än fyra i sällskapet är det fortfarande max 4 vid varje bord o minst 1 m avstånd mellan borden! I förordningen regleras inte avståndet i samma sällskap vid samma bord!

Kontakta oss gärna så berättar vi vad som gäller i ditt pastorat.

 

Har du symptom eller varit i de värst drabbade länderna den senaste tiden ber vi dig att hellre ringa oss på0320-357 10 eller 0320- 400 58

eller maila oss påkinna@gote-anderssons.seellerskene@gote-anderssons.se där vi kan hjälpa till med det mesta.

Vi hoppas alla har förståelse för detta och att vi tillsammans kan bidra till att en smittspridning kan förhindras.