Anmälan till minnesstund

I anslutning till begravningen anordnas ofta en minnesstund. Vanligtvis sker det i någon av de anhörigas bostad, i ett församlingshem eller i annan lokal. Inbjudan kan t ex ske via dödsannonsen, via brev eller muntligt.
 

Var vänlig och kontakta oss på 0320-400 58 om ni vill anmäla några allergier.

Anmälan till minnesstund

Här anmäler du enkelt via e-post vilka som önskar delta i minnesstunden efter begravningen.